Kohderyhmän ja ostajapersoonan ymmärtäminen kasvun kulmakivenä

Asiakkaiden aktivointi on turhaa, jos kohderyhmä on väärä. Me Inhousella etsimme sopivimman kohderyhmän, joka tukee kasvutavoitettanne. Ymmärrämme erilaisia ostopersoonia ja liiketoimintamalleja. Näin saamme tuotettua teillekin Suomen parhaita asiakaskohtaamisia.

Asiakasvalinta

Tehokas myynnin edistäminen kohti laadukkaita asiakastapaamisia alkaa oikean kohderyhmän huolellisesta määrittelystä.

 

Näin sen teemme

  • tunnistamme kasvuodotuksenne ja -halunne
  • analysoimme ja vertaamme ostajakuntaasi markkinoihin

  • määrittelemme potentiaalisimman kohderyhmän kriteerit

  • tunnistamme kohderyhmän eri ostajapersoonat

  • määrittelemme ostajapersoonaa ja liiketoimintaanne yhdistävät tekijät

Sales Compass

Workshop, jossa tunnistetaan nykytila, linjataan tahtotila sekä tehdään konkreettinen suunnitelma kannattavalle kasvulle.

Käteen jää kohdennettu asiakasryhmä, näkemys sekä suunnitelma parhaista myynnin tavoista ja väylistä hakea kasvua.